ANBI

ANBI staat voor Algemeen nut beogende instellingen. De Belastingdienst kan aan een organisatie een ANBI-status toekennen. ANBI’s kunnen namelijk gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting.

MOZL

De volgende gegevens zijn van belang voor het toekennen van de ANBI-status aan MOZL:

Statutaire naam: Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg, ook bekend als MOZL.

KvK-nummer: 64814904

RSIN-nummer: 8558 654 89 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

Contactgegevens: zie de voetnoot van deze internetpagina.

Doel: het opzetten van een structuur ten behoeve van het realiseren van een Zuid-Limburgs en euregionaal routenetwerk voor mountainbikers, waarbij vier pijlers centraal staan: economie, natuur, recreatie en sport.

Beleid op hoofdlijnen: MOZL zet zich vooral in voor drie zaken:

 • Het vormen van een aanspreekpunt en gesprekspartner voor mountainbike gerelateerde vraagstukken, problematieken en kansen in Zuid-Limburg en de Euregio.
 • Het delen van opgedane kennis met alle betrokken partijen.
 • Versterken van de sport- en natuurbeleving onder mountainbikers door routes in Zuid-Limburg te upgraden, zodat een win-win situatie ontstaat voor alle betrokken partijen:
  • minder wildrijden
  • meer mountainbikers naar onze regio halen
  • betere recreatieve mogelijkheden voor betrokken partijen
  • grotere verspreiding van kwalitatief hoogwaardige routes.

Lees het Ambitiedocument van MOZL

Bestuur: het bestuur bestaat uit vijf personen: voorzitter, penningmeester, secretaris, routes en marketing & communicatie (er is geen directie aangesteld). Klik hier voor de namen van de bestuurders.

Beloningsbeleid: de bestuursleden ontvangen geen beloning. Er is een medewerker, die tegen een vergoeding op uur-basis opdrachten voor het bestuur uitvoert.

Activiteiten: zie de Jaarrekening 2017 voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording. Zie ook de MOZL-projecten.

 

Status ANBI-aanvraag

Het bestuur wil MOZL graag als ANBI door de Belastingdienst laten aanwijzen en bereidt daartoe een aanvraag voor (status december 2018).