Nieuws

MOZL gaf acte de presence tijdens een bijeenkomst van het Huis voor de Sport Limburg met als thema: ‘Kansen voor sport en bewegen Limburg’. Vijfentwintig Limburgse gemeenten en diverse sportorganisaties waren vertegenwoordigd en luisterden o.a. naar het verhaal van MOZL voorzitter Ger Wagemans.

 

Tijdens de sessie werd o.a. ingegaan op het thema van duurzame sportinfrastructuur, ook in het buitengebied. Duurzame sportinfra is een van de 6 speerpunten van zowel het nationale als provinciale sportbeleid. Opgeroepen werd om verantwoordelijkheid te nemen als sportorganisatie en vooral integraal naar de thematiek te kijken. Dit is van wezenlijk belang wil de aanpak succesvol verlopen. Dat wij als MTB-ers beide aspecten bottom up oppakken, zelf aan de slag gaan en daarbij de belangen van andere stakeholders respecteren, en met hen afstemmen draagt mede bij aan het feit dat diezelfde stakeholders ons als MOZL serieus nemen en dat deze aanpak langzamerhand de vruchten begint af te werpen. Verschillende aanwezigen onderschreven de potentie van onze aanpak.