Op de Zuid-Limburgse mountainbikeroutes zijn de NTFU-gedragsregels van toepassing:

 • Fiets alleen daar waar het is toegestaan.
 • Respecteer de natuur: plant én dier.
 • Fiets in kleine groepjes.
 • Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk.
 • Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets.
 • Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond.
 • Maak geen onnodig lawaai.
 • Laat geen afval achter.

 

Meer informatie: www.ntfu.nl/clubs/alle-themas/veiligheid/gedragsregels-mountainbike.

 

Buitencode

Aanvullend op de gedragscode hebben de KNWU, NTFU, KNHS, Atletiekunie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschappen de zgn. Buitencode opgesteld, gedragsregels voor sporters en recreanten die elkaar in het buitengebied tegenkomen; ook deze regels worden door MOZL ondersteund:

 

 • Wees vriendelijk, geef elkaar de ruimte en minder je vaart
 • Voel je verantwoordelijk voor je eigen gedrag richting natuur en haar gebruikers
 • Durf een ander aan te spreken op zijn gedrag
 • Sportief bewegen in de natuur doe je veilig, draag bescherming
 • Blijf op de paden en geef natuur de ruimte.

 

Meer informatie: www.ntfu.nl/fietsers/onze-inzet/de-buitencode.