Zuid-Limburg: mountainbike infrastructuur van topklasse

Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL) is op initiatief van de MTB-clubs in Zuid-Limburg opgericht en heeft als doel om een moderne, diverse, geïntegreerde, inclusieve en grensoverschrijdende MTB-infrastructuur te ontwikkelen en te faciliteren voor een brede gebruikers doelgroep. Daarbij staan drie pijlers centraal: sport (en bewegen), natuur (en buitengebied) en recreatie (en economie). Hierbij is de synergie tussen deze pijlers steevast het uitgangspunt. MOZL heeft zich sinds 2015 met succes ontwikkeld tot een erkende partij van alle stakeholders in het MTB-dossier van Zuid-Limburg.

OBSERVATIES EN DOELEN

Werken aan de toekomst

Als MOZL richten we ons op de volgende punten:

  • Het vormen van een aanspreekpunt dat optreedt als gesprekspartner voor mountainbike gerelateerde vraagstukken, problematieken en kansen in Zuid-Limburg en de Euregio
  • Het delen van opgedane kennis met alle betrokken partijen
  • Versterken van de sport- en natuurbeleving onder mountainbikers door routes in Zuid-Limburg te upgraden, zodat een win-win situatie ontstaat voor alle betrokken partijen
  • Vermindering wildrijden
  • Meer mountainbikers naar onze regio halen
  • Betere recreatieve mogelijkheden voor betrokken partijen
  • Grotere verspreiding van kwalitatief hoogwaardige routes

Natuur en buitengebied

De impact van de aanleg van mtb-routes op natuurwaarden moet nihil zijn of hooguit minimaal en hetzelfde moet gelden voor het gebruik ervan. Idealiter worden bij de aanleg maatregelen getroffen om natuurwaarden te versterken, waarbij het gaat om de bodem, cultuurhistorie en flora en fauna.

Verder lezen

Sport en bewegen

Sportstimulering is een belangrijk speerpunt van MOZL. De routes die we aanleggen dienen voor een breed publiek toegankelijk te zijn, waarbij een routeclassificatie behulpzaam is. Daarnaast willen wij ons nadrukkelijk inzetten voor de jeugdige mountainbiker.

Verder lezen

Recreatie en economie

Mountainbikers komen naar Zuid-Limburg om te genieten van de natuur en van de bourgondische levensstijl. Economisch gezien vormen zij dan ook een interessante recreatiesector.

Verder lezen

Pé Diederen

Voorzitter

Pé Diederen heeft in de Zuid-Limburgse wielerwereld een lange staat van dienst en vele lezers zullen hem dan ook kennen. Als ambtenaar én bestuurder van de gemeente Landgraaf was hij betrokken bij het organiseren van grote wielerevenementen. Hij was CEO bij de Stichting Wereldkampioenschappen Wielrennen 2012.

“Ik heb er zin om voor MOZL aan de slag te gaan en zo mijn bijdrage te leveren aan een hoogwaardige mountainbike-infrastructuur in onze regio.”

FRANK LAUX

Penningmeester

Frank Laux is samen met Jean Debeij en Armand Meertens een van de oprichters van MOZL. Frank is als penningmeester verantwoordelijk voor de financiën van de stichting. Zijn passie voor het mountainbiken begon al vroeg. In 1992 was hij een van de eersten die deze, vanuit Amerika overgewaaide, sport ging beoefenen. Als actieve mountainbiker is hij altijd op zoek geweest naar nieuwe routes en uitdagingen. Dat is ook zijn belangrijkste drijfveer om voor MOZL aan de slag te gaan. Het levend houden en vernieuwen van deze mooie sport. Naast deze drijfveer streeft hij binnen MOZL, in samenwerking met de mountainbike gemeenschap ernaar, om ook de jeugd op de mountainbike te krijgen. Daar kan MOZL samen met de clubs een rol in spelen door mooie routes neer te leggen die de jeugd aanspreekt.

JEAN DEBEIJ

Secretaris

Jean Debeij is als vertegenwoordiger van de verschillende mountainbike verenigingen al sinds 1997 betrokken bij het tot stand komen van de eerste acht mountainbikes routes in het Heuvelland. Vanaf 2013 is hij actief betrokken bij de voorbereidingen en oprichting van MOZL. Als secretaris van de stichting is hij de spin in het web en springt hij bij waar nodig. Jean is een grote bron van kennis als het de routes betreft, geen pad in Zuid-Limburg is nog onbekend voor Jean. Zijn passie voor het mountainbiken ontstond na een eerste kennismaking met de sport. “Na een, twee keer op een mountainbike gezeten te hebben was ik verknocht aan de sport. Mountainbiken is spelen, genieten van de natuur en grenzen verleggen.” Deze passie gaat zelfs zo ver dat als Jean op vakantie is er zeker altijd een mountainbike mee gaat of gehuurd wordt. Zo heeft hij op bijna alle continenten reeds de nodige kilometers op de tweewieler afgelegd. Afgelopen jaar werd Jean nog geridderd voor zijn verdienste voor de mountainbike sport in Limburg.

KLAAS BOS

 Marketing en Communicatie

Klaas Bos is sinds begin 2017 werkzaam voor MOZL. Zijn voornaamste taak is de marketing en communicatie van de stichting. Klaas combineert twee passies binnen MOZL namelijk het fietsen en het vak communicatie. Klaas is als wegfietser bij MOZL ingestapt. Maar inmiddels heeft het mountainbike virus ook hem besmet. Hij is dikwijls off-road (maar altijd ontrack…;)) in het Heuvelland te vinden. “Het mooie is dat ik bij MOZL ook in aanraking kom met economie, sport, recreatie en natuur. En laat dat nou net bij MOZL onze speerpunten zijn!”

THIJS SMEETS

Routes

Thijs Smeets is binnen MOZL verantwoordelijk voor de routes waaronder route aanleg en route vernieuwingen vallen.
Hij is het aanspreekpunt tussen clubs, grondeigenaren en natuurorganisaties. Smeets is zelf fervent mountainbiker bij mountainbikeclub Singeltrack en kent een groot netwerk binnen de mountainbikesport in zowel binnen als buiten Limburg. Zijn persoonlijke ambitie voor de komende jaren binnen MOZL: ‘het realiseren van diverse nieuwe routes en routeaanpassingen voor elk niveau mountainbiker waarbij de nieuwe stroom, de gravelracer ook een vast plek dient te krijgen. Daarnaast faciliteiten creëren voor de jeugd en (beginnende) mountainbiker om techniek aan te leren en te verbeteren.’

Factsheet 2020

Zie hier voor de Factsheet 2020.

Factsheet 2019

Zie hier voor de Factsheet 2019.

Ambitiedocument 2020 – 2025

Zie hier voor het Ambitiedocument “Zuid-Limburg Mountainbike Top Region 2015-2020”.

Ambitiedocument 2015-2020

Zie hier voor het Ambitiedocument “Zuid-Limburg Mountainbike Top Region 2015-2020”.

Jaarrekening MOZL 2018

Zie hier voor de jaarrekening van MOZL voor het jaar 2018.

Jaarrekening MOZL 2017

Zie hier voor de jaarrekening van MOZL voor het jaar 2017.

MOZL en MTB-Card Zuid-Limburg

Mountainbikers kunnen laten zij zien dat zij het onderhoud en vernieuwing van de MTB-routes een warm hart toedragen door de MTB-Card Zuid-Limburg aan te schaffen.

Lees verder

De MTB-Card Zuid-Limburg staat los van de contributie die mountainbikers betalen voor hun lidmaatschap van een (Limburgse) MTB-club. Met de contributies worden de clubs in stand gehouden en daarvan worden de activiteiten van de clubs (gedeeltelijk) bekostigd.

MOZL en NTFU

MOZL is sinds 2019 lid van de Wielerbond NTFU (lidnummer 112109).