Zuid-Limburg weer op de kaart

Als mountainbikers hebben wij ons verenigd in Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL). Een groep van vrijwilligers en verenigingen die samen met organisaties als het Huis voor de Sport Limburg, Cycling Limburg, NTFU, Routepunt Zuid-Limburg (VVV) en onze ambassadeurs proberen het mountainbiken op een goede manier een moderne plek te geven in het recreatieve landschap van Zuid-Limburg en de Euregio, in samenwerking met andere belangenverenigingen en natuurbeheerders.

Mountainbike Ontwikkeling Zuid Limburg (hierna: MOZL) stelt zich ten doel om Limburg weer op de kaart te zetten qua mountainbike infrastructuur, in samenwerking met alle betrokken partijen. Synergie in economie, ecologie, sport en recreatie met grensoverschrijdende ambitie.

OBSERVATIES EN DOELEN

Werken aan de toekomst

Als MOZL willen we ons allereerst richten op de volgende punten:

  • Het vormen van een aanspreekpunt en gesprekspartner voor mountainbike gerelateerde vraagstukken, problematieken en kansen in Zuid-Limburg en de Euregio
  • Het delen van opgedane kennis met alle betrokken partijen
  • Versterken van de sport- en natuurbeleving onder mountainbikers door routes in Zuid-Limburg te upgraden, zodat een win-win situatie ontstaat voor alle betrokken partijen
  • Vermindering wildrijden
  • Meer mountainbikers naar onze regio halen
  • Betere recreatieve mogelijkheden voor betrokken partijen
  • Grotere verspreiding van kwalitatief hoogwaardige routes

 

 

 

Natuur en beheer

Paden toegespitst op mountainbiken, ontwikkeld met natuurbeheerders, mountainbikeclubs en Tracks & Trails. Betere routes voor mountainbikers resulteert in een sterke vermindering van wild rijden en conflicten met derden.

Verder lezen

Sport en evenementen

Mountainbiken is een laagdrempelige sport met een relatief lage blessuregevoeligheid. Buitensport leidt tot een betere gezondheid dan binnensport en levert een stimulans om ook voor woon-werkverkeer de fiets te pakken.

Verder lezen

Economie en toerisme

Toerisme speelt een belangrijke rol in Zuid-Limburg. Ook het mountainbiken kan significant bijdragen en zodoende ook de ecologische hoofdstructuur versterken.

Verder lezen

GER WAGEMANS

Voorzitter

Ger Wagemans is sinds 2016 als voorzitter werkzaam voor MOZL. Wagemans heeft als voorzitter de nadrukkelijke taak te ‘verbinden’ zowel binnen als buiten het MOZL-netwerk. Een kunde die hij in zijn werk bij DSM en Chemelot heeft weten op te bouwen. “Ik zie mijzelf als ‘verbindingsofficier’ die als doel heeft om de verschillende deelbelangen: de sport, natuur, economie, toerisme en recreatie waar mogelijk met elkaar te combineren en dichter bij elkaar te brengen ten goede van ons allen. Het zijn allemaal mooie doelen, waarbij het er om gaat deze door te vertalen van de beleidskant naar de praktijk. Dat beschouw ik als mijn voornaamste opdracht.”

Deze taak voert Wagemans met veel enthousiasme en inzet uit. Zijn passie voor de sport kreeg hij van jongs af aan mee. Daarnaast vult zijn liefde voor de natuur en het buitenleven deze passie verder aan.

FRANK LAUX

Penningmeester

Frank Laux is samen met Jean Debeij en Armand Meertens een van de oprichters van MOZL. Frank is als penningmeester verantwoordelijk voor de financiën van de stichting. Zijn passie voor het mountainbiken begon al vroeg. In 1992 was hij een van de eersten die deze, vanuit Amerika overgewaaide, sport ging beoefenen. Als actieve mountainbiker is hij altijd op zoek geweest naar nieuwe routes en uitdagingen. Dat is ook zijn belangrijkste drijfveer om voor MOZL aan de slag te gaan. Het levend houden en vernieuwen van deze mooie sport. Naast deze drijfveer streeft hij binnen MOZL, in samenwerking met de mountainbike gemeenschap ernaar, om ook de jeugd op de mountainbike te krijgen. Daar kan MOZL samen met de clubs een rol in spelen door mooie routes neer te leggen die de jeugd aanspreekt.

JEAN DEBEIJ

Secretaris

Jean Debeij is als vertegenwoordiger van de verschillende mountainbike verenigingen al sinds 1997 betrokken bij het tot stand komen van de eerste acht mountainbikes routes in het Heuvelland. Vanaf 2013 is hij actief betrokken bij de voorbereidingen en oprichting van MOZL. Als secretaris van de stichting is hij de spin in het web en springt hij bij waar nodig. Jean is een grote bron van kennis als het de routes betreft, geen pad in Zuid-Limburg is nog onbekend voor Jean. Zijn passie voor het mountainbiken ontstond na een eerste kennismaking met de sport. “Na een, twee keer op een mountainbike gezeten te hebben was ik verknocht aan de sport. Mountainbiken is spelen, genieten van de natuur en grenzen verleggen.” Deze passie gaat zelfs zo ver dat als Jean op vakantie is er zeker altijd een mountainbike mee gaat of gehuurd wordt. Zo heeft hij op bijna alle continenten reeds de nodige kilometers op de tweewieler afgelegd. Afgelopen jaar werd Jean nog geridderd voor zijn verdienste voor de mountainbike sport in Limburg.

KLAAS BOS

 Marketing en Communicatie

Klaas Bos is sinds begin 2017 werkzaam voor MOZL. Zijn voornaamste taak is de marketing en communicatie van de stichting. Klaas combineert twee passies binnen MOZL namelijk het fietsen en het vak communicatie. Klaas is als wegfietser bij MOZL ingestapt. Maar inmiddels heeft het mountainbike virus ook hem besmet. Hij is dikwijls off-road (maar altijd ontrack…;)) in het Heuvelland te vinden. “Het mooie is dat ik bij MOZL ook in aanraking kom met economie, sport, recreatie en natuur. En laat dat nou net bij MOZL onze speerpunten zijn!”

THIJS SMEETS

Routes

Thijs Smeets is binnen MOZL verantwoordelijk voor de routes waaronder route aanleg en route vernieuwingen vallen.
Hij is het aanspreekpunt tussen clubs, grondeigenaren en natuurorganisaties. Smeets is zelf fervent mountainbiker bij mountainbikeclub Singeltrack en kent een groot netwerk binnen de mountainbikesport in zowel binnen als buiten Limburg. Zijn persoonlijke ambitie voor de komende jaren binnen MOZL: ‘het realiseren van diverse nieuwe routes en routeaanpassingen voor elk niveau mountainbiker waarbij de nieuwe stroom, de gravelracer ook een vast plek dient te krijgen. Daarnaast faciliteiten creëren voor de jeugd en (beginnende) mountainbiker om techniek aan te leren en te verbeteren.’

Factsheet 2019

Zie hier voor de Factsheet 2019.

Ambitiedocument 2015-2020

Zie hier voor het Ambitiedocument “Zuid-Limburg Mountainbike Top Region 2015-2020”.

Jaarrekening MOZL 2018

Zie hier voor de jaarrekening van MOZL voor het jaar 2018.

Jaarrekening MOZL 2017

Zie hier voor de jaarrekening van MOZL voor het jaar 2017.

MOZL en MTB-Card Zuid-Limburg

Mountainbikers kunnen laten zij zien dat zij het onderhoud en vernieuwing van de MTB-routes een warm hart toedragen door de MTB-Card Zuid-Limburg aan te schaffen.

Lees verder

De MTB-Card Zuid-Limburg staat los van de contributie die mountainbikers betalen voor hun lidmaatschap van een (Limburgse) MTB-club. Met de contributies worden de clubs in stand gehouden en daarvan worden de activiteiten van de clubs (gedeeltelijk) bekostigd.

MOZL en NTFU

MOZL is sinds 2019 lid van de Wielerbond NTFU (lidnummer 112109).