Tiende Vrij-route

MOZL bereidt de aanleg van de Tiende Vrij-route voor. Deze zal worden aangelegd op een voormalige stortplaats nabij Eijsden, die landschappelijk inmiddels geheel is ingepast.

Aanpassing Parkstad: Heerlen route

In verband met de aanleg van Buitenring moest een deel van deze route worden omgelegd. Ook daarnaast zijn verbeteringen aan de route uitgevoerd.

Aanpassing Parkstad: Roode Beek-route

In verband met de aanleg van Buitenring moest een deel van deze route worden omgelegd. Daarnaast zijn er ook verbeteringen aan de route uitgevoerd.