Nieuws

Klein-Welsden, Maastricht, 11 september 2017 – Op de Sint Pietersberg is gestart met de aanleg van een nieuwe mountainbike-route. Deze route biedt mountainbikers gelegenheid om deze prachtige omgeving en een aangrenzend gebied in België op een verantwoorde wijze te beleven. De route wordt namelijk zodanig aangelegd dat de natuur gespaard wordt en dat wandelaars in het gebied er zo weinig mogelijk hinder van ondervinden.
De aanleg is door MOZL (Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg) in intensief overleg met de Gemeente Maastricht (als vergunningverlener), de Vereniging Natuurmonumenten (als terreinbeheerder) en de Maastrichtse mountainbike-vereniging Trailz043 zorgvuldig voorbereid.