MOZL werkt samen met uiteenlopende partijen, waaronder terreinbeheerders, mountainbike-clubs, overheden en private partijen voor de uitvoering van de projecten en het aanbieden van faciliteiten aan mountainbikers.

Drie rollen en MOZL

MOZL onderscheidt bij de betrokken partijen in essentie drie rollen:

  1. Eigenaar van de grond
  2. Exploitant van de route
  3. Gebruiker van de route.

De eigenaren zijn terreinbeheerders, overheden en particulieren. Eigenaren bepalen onder welke voorwaarden mountainbikeroutes kunnen worden aangelegd en geëxploiteerd.

Exploitant is de mountainbikevereniging die de routes aanlegt en onderhoudt.

De gebruikers zijn de mountainbikers, die worden vertegenwoordigd door de MOZL-partners.

Het mountainbikeroutenetwerk komt tot stand en blijft in goede staat door het samenspel van deze drie rollen: samenwerking is cruciaal. MOZL is de spil in het web. MOZL overlegt met eigenaren over de voorwaarden voor het aanleggen en onderhouden van routes.

MOZL bereidt namens de verenigingen de aanleg en verbetering van routes voor. Dat betreft het ontwerpen van de route, overleg met grondeigenaren, eventueel het aanvragen van vergunningen, de financiering (overheidssubsidies en sponsoring) en ondersteuning bij de aanleg. Wat betreft het onderhoud verloopt de afstemming doorgaans rechtstreeks tussen eigenaar en exploitant. Bij principiële keuzes en eventuele issues is MOZL daarbij betrokken.

MOZL stelt zich op als aanspreekpunt voor mountainbikers voor wat betreft eventuele klachten en verbetervoorstellen. MOZL neemt deze zaken op met de betreffende eigenaren en exploitanten. MOZL betrekt de partners bij het promoten van het routenetwerk onder de mountainbikers. MOZL stimuleert mountainbikers om het routenetwerk op een verantwoorde wijze te gebruiken (niet buiten de routes, niet in het donker door het bos, vriendelijkheid naar andere gebruikers).

MOZL verbindt de partijen die betrokken zijn bij aanleg en onderhoud van mountainbikeroutes, partijen die alle hun eigen rol spelen: eigenaren, exploitanten en gebruikers.

 

Terreinbeheerders

Bodemzorg Limburg

Stichting Limburgs Landschap

Vereniging Natuurmonumenten

Rijkswaterstaat

Staatsbosbeheer

Waterschap Limburg

Provincie Limburg

MOZL heeft met de terreinbeheerders convenanten afgesloten om de verwachtingen en belangen over en weer duidelijk te maken. MOZL voert tweemaal per jaar overleg met deze organisaties. Daarnaast werkt MOZL samen met Stichting IKL.

Mountainbikeverenigingen

MTB Club Discovery, Landgraaf

Trailz043, Maastricht

TC Vliegend Wiel, Margraten

TWC Gulpen

WMC Gulpen

Valkenburgse Wielerclub

Bikers Oet Eesjde, Eijsden (BOE)

Trappedoelies, Epen

WTC St. Geertruid

TWC Mechelen

Singletrack Limburg, Sittard

Geländefahrrad Aachen

De mountainbike-clubs zijn de partijen die aanzet tot de oprichting van MOZL hebben gegeven. MOZL heeft met alle clubs convenanten afgesloten om de verwachtingen en belangen over en weer duidelijk te maken.

Overheden

Provincie Limburg

Gemeente Beekdaelen

Gemeente Brunssum

Gemeente Eijsden-Margraten

Gemeente Gulpen-Wittem

Gemeente Heerlen

Gemeente Landgraaf

Gemeente Maastricht

Gemeente Meerssen

Gemeente Sittard-Geleen

Gemeente Vaals

Gemeente Valkenburg aan de Geul

Gemeente Voerendaal

Belgische Provincie Limburg

Gemeente Riemst

Gemeente Sippenaeken

Gemeente Aachen

Partners

Huis voor de Sport Limburg

Limburg Cycling

NTFU

IMBA Europe

Routepunt Zuid-Limburg (Stichting VVV Zuid-Limburg)

Visit Zuid-Limburg

Sport Vlaanderen

Voor overige partners wordt verwezen naar de partijen die bij de afzonderlijke routes vermeld worden.

Sponsoren

Strategische partners

Route sponsoren

Facility sponsoren

Vrienden van MOZL

MTB-Framesticker Zuid-Limburg

De sponsoren van MOZL worden elders op de website onder de aandacht gebracht.

Samenwerken met MOZL

Samenwerken met MOZL kan voor allerlei organisaties interessant zijn. Graag gaan we in gesprek over manieren om aan zo’n samenwerking vorm te geven.
Laat je interesse weten via een email naar communicatie@mozl.nl.