Nieuws

Net voor de Kerst werd de St. Pietersberg-route voor mountainbikers geopend. Dit is een uitdagende mountainbikeroute die is aangelegd op de flanken van D’n Observant en aansluit op een route in België. Vanwege het pittige karakter van deze route is de opening een mijlpaal voor Limburg als fietsregio.

De St. Pietersberg-route is een smalle, bochtige trail, die separaat van andere paden zijn weg volgt naar de top van D’n Observant. Dit is een kunstmatige berg bij de St. Pietersberg, ontstaan door mergelwinning, de drie na hoogste berg van Nederland. Door de aansluiting op de gelijknamige route door de gemeente Riemst ontstaat een nieuwe, grensoverschrijdende mountainbikeroute met een totale lengte van 17 km door Nederland en België.

Limburg weer op de kaart zetten
In Nederland kwam het ontwerp van deze route tot stand na vijf jaar van passen en meten. Tijdens dit proces werd de aanzet gegeven tot de oprichting van de stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL) om ook elders in de regio nieuwe mountainbikeroutes aan te leggen of bestaande routes te verbeteren. MOZL-voorzitter Ger Wagemans: “Onze ambitie is om Zuid-Limburg aantrekkelijker te maken voor mountainbikers uit heel Nederland en daarbuiten. We werken daartoe samen met onder meer mountainbikeclubs, terreinbeheerders en gemeenten, ook over de grens. De ontwikkeling van routes is slechts mogelijk als het mountainbiken door andere gebruikers van het buitengebied wordt geaccepteerd en daarom zijn we voortdurend op zoek naar synergie in economie, ecologie, sport en recreatie.”

De pas aangelegde St. Pietersberg-route.

 

Grensoverschrijdende route
In Nederland werd voor het ontwerpproces en de vergunningsaanvragen nauw samengewerkt met wereldkampioen mountainbiken Patrick Jansen, die al honderden kilometers aan nieuwe MTB-routes in Nederland en België heeft gerealiseerd. De aanleg is door MOZL in intensief overleg met Natuurmonumenten (als terreineigenaar), de gemeente Maastricht, ecologen van de Provincie Limburg (als vergunningverlener) en de Maastrichtse mountainbikevereniging Trailz043 voorbereid. Vrijwilligers verrichtten een belangrijk deel van de werkzaamheden, alleen al bij de vrijwilligers van Trailz043 gaat het om ruim 2000 uur.

Belangrijk uitgangspunt bij de aanleg was dat het mountainbiken buiten de nieuwe route kan worden teruggedrongen, zodat wandelaars en mountainbikers van het natuurgebied kunnen genieten zonder elkaar daarbij te hinderen.

In België was de aanleg van de mountainbikeroute een project van de gemeente Riemst en de provincie Limburg, met steun van Sport Vlaanderen. De realisatie van de lus die door Riemst loopt, is tot stand gekomen mede dankzij de openstelling van de single track door CBR en de Vlaamse Waterweg nv.

Vrijwilligers verrichtten een belangrijk deel van de werkzaamheden, alleen al bij de vrijwilligers van Trailz043 gaat het om ruim 2000 uur.

 

Fietsen stimuleren
De activiteiten van MOZL worden financieel ondersteund door de (Nederlandse) Provincie Limburg. Eric Geurts, gedeputeerde Mobiliteit, Stedelijke Ontwikkeling en Toerisme: “Met de St. Pietersberg-route krijgt Limburg er een waardevolle toeristische attractie bij. Dit sluit aan bij het beleid van de Provincie om het fietsen te stimuleren. Onze aandacht gaat daarbij uit naar veiligheid, comfort, kortere reistijden, innovaties en sfeer en beleving. Deze nieuwe mountainbikeroute en de verbetering van bestaande mountainbikeroutes sluit prima aan bij dat laatste: sfeer en beleving. We waarderen daarbij dat MOZL niet alleen oog heeft voor het mountainbiken als sportbeoefening, maar ook voor natuurbehoud, economie en het recreatieve gebruik van het buitengebied door anderen, zoals wandelaars en ruiters.”

De St. Pietersberg-route
De start- en finishplaats van de St. Pietersberg-route is bij Chalet d’n Observant, Lage Kanaaldijk 115 te Maastricht. De route is circa 6 km. Door de aansluiting op de route door de Belgische gemeente Riemst ontstaat een route met een totale lengte van 17 km.
Informatie over de route komt beschikbaar via VVV Zuid-Limburg, online via www.vvvzuidlimburg.nl/mountainbiken en via een inlegvel bij de kaart “Mountainbike Routes Zuid-Limburg”, verkrijg baar voor € 4,95 bij de VVV-vestigingen of via www.limburgwinkel.nl.

Klik voor de flyer “Sint-Pietersberg-route”.

In het voorjaar wordt een nog te plannen event voorzien om mountainbikers met de route te laten kennismaken. Tot die tijd worden nog verbeteringen aangebracht, bijvoorbeeld om kwetsbaarheden in de trail op te heffen die bij de overvloedige regen van de afgelopen tijd ‘boven water’ zijn gekomen.