Nieuws

Met aanschaf framesticker steunen mountainbikers de aanleg en onderhoud mtb routes en het behoud van het Limburgs landschap.

Sinds 2018 kunnen mountainbikers de aanleg en het onderhoud van mtb routes zelf steunen door de aanschaf van de MTB- Framesticker Zuid-Limburg. Daarmee worden ze donateur van de Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL). MOZL vormt de spil binnen de Zuid-Limburgse MTB-wereld en is hét aanspreekpunt voor mountainbikers, verenigingen, overheden, grondeigenaren en natuurorganisaties. De MTB-Card Zuid-Limburg gaat vanaf vrijdag 13 november in de verkoop.

MOZL heeft de ambitie om het aantal ritten de komende jaren te laten groeien naar 100.000 hetgeen een positieve impuls voor het toerisme en de economie is. Dat kan echter alleen langs de reeds uitgezette lijnen van het scheiden van de recreatiestromen in de natuur en het in acht nemen van diezelfde natuur.

Met de aanschaf van deze unieke framesticker ondersteunen de mountainbikers de werkzaamheden en vernieuwingen die door MOZL samen met de mountainbikeclubs en verenigingen worden gerealiseerd. Daarnaast gaat ook nog een deel van de opbrengsten naar het landschapsfonds om het landschap op of naast de route in stand te houden.

De MTB-Framesticker Zuid-Limburg is voor 10 euro te koop via de site van de MOZL en via de webshop van Visit Zuid-Limburg.  De opbrengsten komen ten goede aan het ontwikkelen, onderhouden en laten groeien van de mountainbikeroutes in Zuid-Limburg. Die routes, op dit moment 490 kilometer aan singletracks, wegen en paden, worden jaarlijks door 350 vrijwilligers onderhouden. Zij besteden elk jaar in totaal 8.000 manuren aan de aanleg, onderhoud en vernieuwing van de routes.

Met de extra impuls uit de opbrengsten van de MTB-Card Zuid-Limburg hoopt MOZL het routenetwerk in Zuid-Limburg verder te vernieuwen en te moderniseren. “De afgelopen jaren is door alle betrokkenen waaronder de clubs, natuurorganisaties, Visit Zuid Limburg en overheden bijzonder hard gewerkt aan het opwaarderen van de mtb routes in Zuid-Limburg. “We zijn daar nu al op verschillende routes de vruchten van aan het plukken. Minder asfalt, meer onverhard, meer fun elementen en zelfs compleet nieuwe routes zijn gerealiseerd en liggen nog op stapel. De steun die wij hierbij krijgen van de mountainbiker zelf middels de aanschaf van de MTB Framesticker is daarbij van groot belang. Niet alleen de financiële bijdrage is meer dan welkom. Maar misschien is de waardering voor het gedane werk, die de mountainbiker door de aanschaf van de framesticker uitspreekt, nog veel belangrijker”, aldus MOZL-voorzitter Ger Wagemans.

Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL) vormt de spil binnen de Zuid-Limburgse MTB-wereld en is hét aanspreekpunt voor mountainbikers, verenigingen, overheden, intermediaire organisaties, grondeigenaren en natuurorganisaties. MOZL is sinds 2016 actief en heeft als doel om samen met de clubs, Visit Zuid Limburg, overheden en semi-overheden een modern Zuid-Limburgs en euregionaal mountainbike routenetwerk te ontwikkelen en te faciliteren waarbij drie pijlers centraal staan: natuur en buitengebied, recreatie en economie, sport en bewegen.