NieuwsV.l.n.r. wethouder Jos Hendriks van de gemeente Gulpen-Wittem, initiatiefnemer Gerben Bouma en voorzitter Pé Diederen van MOZL met schoolkinderen uit Mechelen.

Mountainbikeroute voor jeugd en gezinnen
De Mechelen Family-Ride, die op 21 juni werd geopend, trekt nieuwe groepen mountainbikers. Jongeren kunnen op deze relatief eenvoudige en korte route op een veilige manier met het mountainbiken kennismaken. Ouders kunnen er met hun kinderen op een vertrouwde manier een tocht ondernemen.

De Mechelen Family-Ride is het initiatief van mountainbiker Gerben Bouma die mogelijkheden zag om in de buurt van Mechelen een route aan te leggen, die jeugd en ouders met kinderen zou aanspreken. De bestaande routes in Zuid-Limburg zijn vanwege de lengte en de riskante passages voor die doelgroepen vaak niet aantrekkelijk en daarom voorziet de nieuwe route in een behoefte.

Het initiatief werd opgepakt door de Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg en de gemeente Gulpen-Wittem. Wethouder Jos Hendriks is om twee redenen enthousiast. Ten eerste omdat de nieuwe route een mooie invulling is van het Sportakkoord ‘Heuvelland in Beweging’. Dit akkoord beoogt onder meer het bevorderen van de sportdeelname van de jeugd. Dat is nodig aangezien het aantal kinderen met overgewicht toeneemt, terwijl de motorische vaardigheden afnemen. Hendriks: “Met de nieuwe route bieden wij een mogelijkheid aan de jeugd om in de buitenlucht aan een sport deel te nemen.”

Ten tweede is de route aantrekkelijk vanuit toeristisch perspectief. “We slaan wat dat betreft twee vliegen in één klap,” zegt Hendriks. “Gezinnen kunnen namelijk op een laagdrempelige manier met het mountainbiken én met onze mooie gemeente kennismaken. Hele families kunnen samen op de nieuwe route recreëren.”

Hendriks voegt daaraan toe: “De gemeente Gulpen-Wittem is in de eerste plaats een ‘wandelgemeente’. Tegelijkertijd bieden we ook plaats aan andere recreanten, zoals mountainbikers. Het is mede aan MOZL te danken dat mountainbiken goed kan samengaan met andere vormen van sport en recreatie.”

De Mechelen Family-Ride is officieel de eerste in z’n soort in de provincie Limburg. Ook Buitenplaats De Mechelerhof onderkende de toeristische mogelijkheden van zo’n route en verleende daarom medewerking aan de aanleg. De Mechelerhof is Official Trailhub en daarmee een uitvalsbasis bij uitstek voor mountainbiketochten. De aanleg als zodanig werd uitgevoerd door vrijwilligers van TWC Mechelen. In de nabijheid van De Mechelerhof wordt een mini-bikepark voorbereid, dat ook op jongeren is gericht.

Zegt Pé Diederen, de nieuwe voorzitter van MOZL: “We zijn blij met de samenwerking met de gemeente Gulpen-Wittem. Zo hebben we in de gemeente enkele route-aanpassingen kunnen doorvoeren en hebben we nu de Mechelen Family-Ride opgeleverd. Binnenkort zullen we hier ook een mini-bikepark hebben. Dit sluit aan op onze ambitie om verspreid over Zuid-Limburg enkele mini-bikeparks aan de mountainbike-infrastructuur toe te voegen. Deze vormen een veilige omgeving om de jeugd aan het mountainbiken te verbinden.”

Startpunt
Het startpunt van de Mechelen Family-Ride bevindt zich bij Buitenplaats De Mechelerhof. De route is met een lengte van 8 km een variant op de bestaande Mechelen-route en is geschikt voor jeugd en gezinnen met kleinere kinderen.

Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg
MOZL werkt aan het ontwikkelen en faciliteren van een modern Zuid-Limburgs en Euregionaal mountainbike routenetwerk, waarbij drie pijlers centraal staan, te weten natuur, recreatie en sport. MOZL werkt samen met mountainbikeclubs, zoals TWC Mechelen, terreinbeherende organisaties, overheden en organisaties op het gebied van sport en toerisme. Ook zoekt MOZL de samenwerking met het bedrijfsleven in de regio.