Nieuws

Vanaf de eerste week van februari 2022 gaat Natuurmonumenten verspreid over de Sint-Pietersberg werkzaamheden aan de bosranden en landschapselementen uitvoeren. Het zijn vooral kleinschalige werkzaamheden die zo’n 2 weken duren. Zo gaan we onder andere werken rondom de ENCI-wei (achter de visvijver bij d’n Observant);  rondom het Popelmondedal en onderin de wei naast de motte op de Van Schaikweg. De wandelpaden blijven toegankelijk. We vragen om uw begrip voor enige overlast tijdens de werkzaamheden. Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, neem dan contact op met zuidlimburg@natuurmonumenten.nl

Snoeien voor vlinders en bloemen

Rondom de ENCI-wei gaan we bosranden snoeien zodat er luwe, zon beschenen plekjes ontstaan voor vlinders. Aan de rechter bovenzijde van de ENCI-wei gaan we eiken (de bomen met een rode stip) verwijderen om weer een verbinding te maken tussen de warme ENCi-wei en het Popelmondedal voor migratie tussen deze gebieden van vlinders, vogels en kleine zoogdieren. Aan één zijde van het Popelmondedal gaan we om dezelfde reden bomen verwijderen.

Langs de bovenkant van het Popelmondedal gaan we struiken snoeien zodat er luwe en warme bosranden ontstaan en kalkflora zoals aardbeiganzerik en knikkende distel, en ruigtekruiden zoals koninginnenkruid en ruig klokje kansen krijgen.

Onderin de wei naast de motte op de Van Schaikweg gaan we een graft met oude essen, esdoorns en meidoorns gefaseerd afzetten. Hierdoor ontstaat een betere verbinding voor vlinders vanuit de  Duchateau groeve richting de ENCI-groeve. Hierdoor ontstaat er ook minder schaduwwerking voor de kalkgraslanden en kunnen we de weide daarna ook beter maaien.