Toerisme speelt een belangrijke rol in Zuid-Limburg. Ook het mountainbiken kan significant bijdragen en zodoende ook de ecologische hoofdstructuur versterken.

Waarom?

Zuid-Limburg heeft in recente jaren een achterstand opgelopen qua mountainbikeroutes. Dat leidt ertoe dat sommige mountainbikers van de routes afwijken, wat tot onnodige conflicten met andere recreanten kan leiden, terwijl andere mountainbikers andere regio’s opzoeken.

Hoe willen we dit verbeteren?

Door het actief nastreven van een sterke synergie tussen alle betrokken partijen. Op deze manier versterken we de pijlers ecologie, economie, recreatie en sport. Wij faciliteren en adviseren voor alle betrokkenen. Kortom, vooruitgang door samenwerking, zodat iedereen baat heeft bij deze ontwikkelingen.

Voor wie?

Voor alle betrokkenen. Wij zijn er allereerst voor het mountainbiken in Zuid-Limburg, maar willen onze doelen bereiken samen met natuurbeheerders, grondeigenaren, horeca, mountainbikeclubs en andere natuurgebruikers. Eén van onze doelen is het versterken van de ecologische hoofdstructuur.