Paden toegespitst op mountainbiken, ontwikkeld met natuurbeheerders, mountainbikeclubs en Tracks & Trails. Betere routes voor mountainbikers resulteert in een sterke vermindering van wild rijden en conflicten met derden.

De inzet van MOZL is een zorgeloos en duurzaam mountainbikenetwerk voor terreinbeherende organisaties. Dit betekent in de praktijk; het voorkómen van schade aan de bodem, cultuurhistorie en flora & fauna en het oplossen of minimaliseren van conflicten tussen mountainbikers en andere recreanten. Om het reguleringseffect zo groot mogelijk te laten zijn, is het belangrijk dat de paden die in de routes zijn opgenomen, aansluiten op de routebelevenis van de mountainbiker. Het gedrag van de mountainbiker wordt namelijk grofweg bepaald door zijn/haar routebeleving en technische vaardigheden. Een technisch begaafde rijder heeft de neiging van de route af te wijken op het moment dat deze saai wordt en niet meer aansluit bij zijn / haar beleving.

Daarnaast biedt mountainbiken juist de kans om meer inkomsten te genereren voor terreinbeheerders door bijvoorbeeld gebouwen bij natuurgebieden in te richten als trailhubs en door een bijdrage uit de inkomsten via de (toekomstige) MOZL Card. Zo kan de symbiose versterkt worden tussen de verschillende recreanten. Een trefpunt waar buitensport en natuureducatie samen kan gaan. Ook kunnen de mountainbikers worden ingeschakeld bij aanleg, onderhoud, opruimacties en sociale controle. Als dit samen met andere recreantengroepen kan gebeuren wordt het onderlinge contact en de verdraagzaamheid verbeterd.