Bij de ontwikkeling van het mtb-routenetwerk zoekt MOZL de samenwerking met terrein beherende organisaties. Een belangrijk argument om de organisaties mee te krijgen, is dat officiële mtb-routes het wildrijden in terreinen terugdringen.

Bij de financiering van MOZL doen wij een beroep op private partijen (bedrijfsleven en mountainbikers). Een deel (10%) van de sponsoropbrengsten worden door MOZL geoormerkt voor het zgn. Landschapsfonds. Dit is een financiële voorziening waaruit projecten en/of maatregelen voor behoud c.q. versterking van natuurwaarden kunnen worden bekostigd, zoals verfraaiing van de ‘zijkanten’ van routes, te realiseren in samenspraak met terrein beherende organisaties.

MOZL promoot de Gedragscode Mountainbikers van de NTFU en in aanvulling daarop de Buitencode van de KNWU, NTFU, KNHS, Atletiekunie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschappen.